“Ren­toa ja muka­vaa hom­maa” — 4H kou­lut­taa ja työl­lis­tää nuo­ria kesäksi

Oona Heikkilä (vaemmalla) ja Heini Kauppila ovat kesätöissä Ylikiimingin 4H-yhdistyksen kesäleirillä. Nuoret kuvailevat työtään rennoksi ja mukavaksi, vaikka vilinää lasten kanssa puuhaillessa riittääkin.Oona Heikkilä (vaemmalla) ja Heini Kauppila ovat kesätöissä Ylikiimingin 4H-yhdistyksen kesäleirillä. Nuoret kuvailevat työtään rennoksi ja mukavaksi, vaikka vilinää lasten kanssa puuhaillessa riittääkin.

Yli­kii­min­ki­läi­siä nuo­ria on vii­me kevään aika­na kou­lu­tet­tu työ­elä­mää ja mah­dol­lis­ta kesä­töi­den etsi­mis­tä var­ten Ajo­kort­ti työ­elä­mään ‑kou­lu­tuk­sen kaut­ta. Ajo­kort­ti työ­elä­mään on 4H-lii­ton laa­ti­ma, yli 13-vuo­tiail­le nuo­ril­le suun­nat­tu kou­lu­tus, jos­sa ope­tel­laan työ­elä­män ja työn­haun käy­tän­nön asioita.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus