”Pors­tua tähän täy­tyy tehdä!”

Sopivaa pintaa majakan perustuksiin saadaan vaikka sekoittamalla liimaan hiekkaa.Sopivaa pintaa majakan perustuksiin saadaan vaikka sekoittamalla liimaan hiekkaa.

4H:n ker­ho­ti­las­sa Yli­kii­min­gin Har­ju­tiel­lä tuok­suu maa­li. Pape­rein suo­ja­tuil­le pöy­dil­le on levi­tet­ty isom­pia ja pie­nem­piä kuk­ka­ruuk­ku­ja. Innok­kai­den nais­ten ryh­mä kai­ve­lee kas­seis­taan lisää askar­te­lu­tar­vik­kei­ta ennes­tään täy­sil­le pöy­dil­le. Kai­kil­le avoi­met 4H:n tee­ma­lau­an­tait ovat pyö­ri­neet Yli­kii­min­gis­sä muu­ta­man vuo­den käsi­työn­har­ras­ta­jien ilok­si. Nyt syys­kausi on aloi­tet­tu kuk­ka­ruu­kuis­ta raken­net­ta­vien maja­koi­den paris­sa. – Hom­ma sai alkun­sa, kun muu­ta­ma vuo­si sit­ten tus­kit­te­lin Kont­ti­sen Miialle… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus