OuluZo­ne Power race -kil­pai­lut kerä­si­vät moot­to­riur­hei­lu­har­ras­ta­jil­ta kehu­ja

Aurinkoinen ja helteinen sää helli Power Race -vieraita lauantaina OuluZonessa.Aurinkoinen ja helteinen sää helli Power Race -vieraita lauantaina OuluZonessa.

OuluZo­nes­sa kisat­tiin vii­kon­lop­pu­na OuluZo­ne Power Race -kil­pai­lut, jos­sa ajet­tiin nel­jän eri ral­lic­ross-luo­kan ajot sekä cross­kart-ajo­ja. Lau­an­tain alkue­rä­päi­vä oli aurin­koi­nen ja hel­tei­nen, mut­ta tuka­lin kuu­muus haih­tui sun­nun­tai­siin finaa­lei­hin menes­sä. Kym­me­nen­vuo­tias Pau­li Tur­pei­nen ajoi elä­män­sä ensim­mäi­set cross­kart-kisat Ouluzo­nen radal­la lau­an­tai­na. Hän oli per­heen­sä kans­sa saa­pu­nut pai­kal­le Kot­kas­ta asti. – Ihan hyvin meni, pait­si että ensim­mäi­ses­sä eräs­sä jou­duin…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus