Nui­ja­mies­ten laval­la hiki vir­ta­si ja nau­ru raikasi

Järjestäjät olivat yllättyneitä juhlatanssien yleisömäärästä, joka kipusi yli 1 300 henkilöön.Järjestäjät olivat yllättyneitä juhlatanssien yleisömäärästä, joka kipusi yli 1 300 henkilöön.

Urhei­luseu­ra Yli­kii­min­gin Nui­ja­mie­het ry juh­lii tänä vuon­na sata­vuo­tis­ta tai­val­taan ja sen kun­niak­si jär­jes­tet­tiin vii­me lau­an­tai­na juh­la­tans­sit Nui­ja­mies­ten laval­la. Illan pää­täh­det Mat­ti ja Tep­po & Horize nos­ti­vat illan aika­na tun­nel­man kat­toon van­hem­mal­la ja tuo­reem­mal­la tuo­tan­nol­la ja tans­si­joil­la hiki vir­ta­si. Yli­kii­min­gis­tä kotoi­sin ole­va Ire­ne Illi­kai­nen oli tul­lut kau­em­paa pai­kal­le ja oli iloi­nen, että omal­la koti­paik­ka­kun­nal­la edel­leen jär­jes­te­tään tansseja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus