Muka­vaa toi­min­taa ja tun­nel­maa Yli­kii­min­gin Kotiseutumuseolla

Wick­strö­min 1951 vuo­den maa­moot­to­rin muka­van rau­hal­lis­ta puk­su­tusään­tä ja toi­min­taa ihas­tel­tiin Yli­kii­min­gin Koti­seu­tu­museoa­lu­eel­la vii­me lau­an­tai­na. Heik­ki Pason kun­nos­ta­ma maa­moot­to­ri kiin­nos­ti kai­ken ikäi­siä Yli­kii­min­gin Koti­seu­tu­yh­dis­tyk­sen museo­päi­väs­sä ja elo­mark­ki­noil­la vierailleita.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus