Mikä on Havu­lan asuk­kai­den kohtalo?

Havula aloitti toimintansa vuonna 2001.Havula aloitti toimintansa vuonna 2001.

Yli­kii­min­gin Omais­hoi­ta­jat ry on hakeu­tu­nut vapaa­eh­toi­seen kon­kurs­siin, mikä tar­koit­taa sekä yhdis­tyk­sen että Havu­lan asu­mis­pal­ve­lu­yk­si­kön toi­min­nan lak­kaa­mis­ta. Vuon­na 2001 toi­min­tan­sa aloit­ta­nee­seen Havu­laan kuu­luu 17 asukaspaikkaa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus