Lap­set teki­vät oman ter­va­hau­tan­sa Ylikiimingissä

Tervaperinnettä siirretään lapsille Ylikiimingissä eri sukupolvien yhteistyössä. Nyt odotellaan, että säät tulevat otollisiksi haudan sytyttämistä varten. (Kuva: Esa Ukonmaanaho)Tervaperinnettä siirretään lapsille Ylikiimingissä eri sukupolvien yhteistyössä. Nyt odotellaan, että säät tulevat otollisiksi haudan sytyttämistä varten. (Kuva: Esa Ukonmaanaho)

Yli­kii­min­gin Väli­maal­la, Kutu­jär­ven lähei­syy­des­sä raken­net­tiin täl­lä vii­kol­la las­ten oma ter­va­hau­ta, joka pääs­tään toi­vot­ta­vas­ti sytyt­tä­mään ensi vii­kol­la, kun sateet kas­te­le­vat hiu­kan maas­toa. Ter­va­hau­dan raken­ta­mi­nen las­ten kans­sa on yli­kii­min­ki­läi­sen yrit­tä­jän, safa­rio­pas Esa Ukon­maa­na­hon ja ter­va­lot­nik­ka Mat­ti kois­ti­na­hon pro­jek­ti. Muka­na hei­dän lisäk­seen perin­ne­töis­sä oli kuusi las­ta ja yksi lap­sen vanhempi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus