Lanit hou­kut­te­li­vat lähia­lu­een pelaa­jia Yli­kii­min­gin kou­lul­le

Kiiminkiläinen Inka Hirsivaara (oik.) kertoi varanneensa Ylikiimingin laneihin mukaan paljon syömistä ja juomista sekä hyvää mieltä. Laneissa oli nuoria Ylikiimingistä, Kiimingistä, Oulusta ja Tyrnävältä.

Yli­kii­min­gin kou­lun ruo­ka­la muut­tui lani- eli verk­ko­pe­li­ta­pah­tu­ma­pai­kak­si per­jan­tai-ilta­na 9.11., kun yli 20 nuor­ta kokoon­tui yhteen pelaa­maan. LAN (Local Area Network) tar­koit­taa lähi­verk­koa. Usein puhu­taan myös verk­ko­pe­li­ta­pah­tu­mas­ta. Laneis­sa mon­ta pelaa­jaa kokoon­tuu samaan paik­kaan tie­to­ko­nei­den­sa kans­sa pelaa­maan lähi­ver­kos­sa tois­ten­sa kans­sa. Oulun 4H-yhdis­tyk­sen ja Oulun kau­pun­gin nuo­ri­so­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mä tapah­tu­ma oli suun­nat­tu seit­se­mäs­luok­ka­lai­sis­ta 17-vuo­tiai­siin saak­ka. Pelit kes­ti­vät lau­an­tai­aa­muun saak­ka.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus