Kii­min­ki­joel­le säh­köi­nen info­kart­ta ja uusia opasteita

Ylikiimingissä asennettiin viime viikolla opastetauluja, jotka ohjaavat käyttämään Kiiminkijoen tauko- ja kalastuspaikkoja. Asennustöissä traktorin puikoissa Pentti Marttila-Tornio, työnjohtajana Mika Klimenko ja työmiehenä Eero Mykkänen. (Kuva: Petri Haapala)Ylikiimingissä asennettiin viime viikolla opastetauluja, jotka ohjaavat käyttämään Kiiminkijoen tauko- ja kalastuspaikkoja. Asennustöissä traktorin puikoissa Pentti Marttila-Tornio, työnjohtajana Mika Klimenko ja työmiehenä Eero Mykkänen. (Kuva: Petri Haapala)

Kii­min­ki­joen vesis­tö­alu­ees­ta on jul­kais­tu net­tiin mat­kai­li­joi­ta ja lähi­seu­dun asuk­kai­ta pal­ve­le­va info­kart­ta, jota on help­po sela­ta myös mobii­li­lait­teil­la. Kart­taan voi tutus­tua osoit­tees­sa www.kiiminkijoki.fi. Vii­me vii­kol­la aloi­tet­tiin Kii­min­ki­joen kala­paik­kao­pas­tei­den uusi­mi­nen tei­den var­sil­la. Kesän aika­na kun­nos­te­taan kes­ki- ja ylä­juok­sul­la tau­ko­paik­ko­ja sekä Hau­ki­pu­taan Ala­kos­kel­la lohi­ka­lo­jen kutu­paik­ko­ja. Uudes­ta info­kar­tas­ta on mah­dol­lis­ta vali­ta perin­tei­sen maas­to­kar­tan ohel­la ilma­ku­van tai taus­ta­kar­tan, jos­ta voi… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus