Ala­vuo­ton perin­ne­päi­vä kiin­nos­taa ihmisiä

Puintinäytöksessä Asko Väänänen (vas.), Pauli Väänänen, Veijo Väänänen ja Matti Koistinaho toimivat Teijo-puimakoneen, ryskyn käyttäjinä ja Hannu Holappa Olympia-maamoottorin käyttäjänä. (Kuva: Pirjo Holappa)Puintinäytöksessä Asko Väänänen (vas.), Pauli Väänänen, Veijo Väänänen ja Matti Koistinaho toimivat Teijo-puimakoneen, ryskyn käyttäjinä ja Hannu Holappa Olympia-maamoottorin käyttäjänä. (Kuva: Pirjo Holappa)

Ala­vuo­ton perin­ne­päi­vä jär­jes­tet­tiin nyt yhden­nen­tois­ta ker­ran. Väki­mää­rä on lisään­ty­nyt vuo­si vuo­del­ta, ja arvioi­den mukaan tänä vuon­na väkeä oli ennä­tys­mää­rä. Kävi­jöi­tä tapah­tu­mas­sa oli eri puo­lil­ta Oulun seu­tua ja esi­mer­kik­si Raa­hes­ta, Ete­lä-Poh­jan­maal­ta ja Kou­vo­las­ta. Yli-Iis­tä tapah­tu­maan oli tul­tu linja-autolla.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus