Onnis­tu­mi­sen iloa ja vähän pie­leen­me­non tuskaakin

Tapahtuman palkinnot ja syötävät sponsoroi Tavaratalo Kärkkäinen, mutta kilpailun rakensivat ja veivät läpi Ii DG:n talkoolaiset, joita vielä illallakin jaksoi hymyilyttää. Vasemmalta Ismo Tapio, IiDG:n sihteeri Samuli Turtinen, tapahtuman kilpailunjohtaja Pasi Kerkkänen ja IiDG:n puheenjohtaja Marko Huhtakangas sekä seuran hallituksen jäsenet Aleksi Sarajärvi ja Jukka Korkeakangas. Talkoissa mukana myös Jukka Viinamäki ja Jani Jakkila. (Kuva: Ii DiscGolf)Tapahtuman palkinnot ja syötävät sponsoroi Tavaratalo Kärkkäinen, mutta kilpailun rakensivat ja veivät läpi Ii DG:n talkoolaiset, joita vielä illallakin jaksoi hymyilyttää. Vasemmalta Ismo Tapio, IiDG:n sihteeri Samuli Turtinen, tapahtuman kilpailunjohtaja Pasi Kerkkänen ja IiDG:n puheenjohtaja Marko Huhtakangas sekä seuran hallituksen jäsenet Aleksi Sarajärvi ja Jukka Korkeakangas. Talkoissa mukana myös Jukka Viinamäki ja Jani Jakkila. (Kuva: Ii DiscGolf)

Illin­saa­ren fris­bee­gol­fra­dal­la sin­koi­li­vat ja lii­te­li­vät lau­an­tai­na muo­vi­set peli­kie­kot aamus­ta iltaan, kun paik­ka­kun­nal­la jär­jes­tet­tiin ensim­mäis­tä ker­taa Kärk­käi­nen Open ‑fris­bee­golf­kil­pai­lu. Kisaan oli ilmoit­tau­tu­nut kaik­ki­aan 173 lajin har­ras­ta­jaa, joi­ta saa­pui laa­jal­ta alu­eel­ta Kuusa­moa ja Joen­suu­ta myö­ten, jos­kin suu­rin osa kil­pai­li­jois­ta tuli Oulun seu­dul­ta sekä ete­läm­pää Poh­jois-Poh­jan­maan alueilta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus