Ala­vuo­tol­la kisail­tiin ja vie­tet­tiin tal­vi­päi­vää yhdessä

Ala­vuo­ton van­han kou­lun piha­maal­la las­ket­tiin mäkeä ja pot­ku­tel­tiin kil­paa, pääs­tiin moot­to­ri­kelk­ka-aje­lul­le ja her­ku­tel­tiin mak­ka­roil­la sekä las­kiais­pul­lil­la. Perin­tei­nen tal­vi­ta­pah­tu­ma kerä­si kylä­läi­set naut­ti­maan hyvän­tuu­li­ses­ta päi­väs­tä. Kou­lun nykyi­nen omis­ta­ja Suvi Vää­nä­nen per­hei­neen iloit­si sii­tä, että pie­nel­lä kyläl­lä jär­jes­te­tään yhteis­tä teke­mis­tä kai­kil­le. – Meil­lä on tääl­lä tosi hyvä yhteis­hen­ki. Nyt näyt­tää sil­tä, että kaik­ki tuli­vat heti alus­ta asti paikalle.… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus