Yli-Iin kir­jas­to pysyy edel­leen kiin­ni

Yli-Iin kir­jas­ton remont­ti kes­tää enna­koi­tua pidem­pään, ja kir­jas­to pysyy arvion mukaan sul­jet­tu­na aina­kin syys­kuun lop­puun. Edel­li­nen arvio remon­tin val­mis­tu­mi­ses­ta oli elo­kuun lop­pu.

Yli-Iin kir­jas­ton varauk­set voi nou­taa kir­jas­toau­to Akse­lis­ta, jos­sa voi asioi­da yksi asia­kas tai per­he ker­ral­laan. Kir­jas­toau­to Akse­lin pysä­kit ja aika­tau­lut voi tar­kis­taa kir­jas­ton verk­ko­si­vuil­ta.