Ylei­sur­hei­lus­sa kisat­tiin Yli-Iissä

Yli-Iin Nase­van 24.7. jär­jes­tä­mät ylei­sur­hei­lu­kil­pai­lut kerä­si yhteen­sat­tu­mis­ta huo­li­mat­ta muka­vas­ti 37 osa­not­ta­jaa Yli-Iin ken­täl­le. Radal­le ja suo­ri­tus­pai­koil­le oli­si toki mah­tu­nut enem­män­kin urheilijoita.

Niin ylei­sö kuin kans­sa­kil­pai­li­jat­kin kai­pa­si­vat läh­tö­vii­val­le vii­me vuon­na ruot­sa­lais­vies­tin (1000 m) voit­ta­nut­ta kau­ka­lo­pal­loi­li­joi­den vauh­di­kas­ta jouk­kuet­ta. Täl­lä ker­taa ruot­sa­lais­vies­tin voit­ti iiläi­sis­tä urhei­li­jois­ta koos­tu­nut juok­su­voi­mai­nen Vil­la­housut-nimi­nen joukkue.

Tulok­set

Tytöt 5 v., 40 m: 1. Ilo­na Mor­ko 12,2, 2. Pih­la Päk­ki­lä 12,5

Pojat 5 v., 40 m: 1. Ottu Rää­pys­jär­vi 9,1, 2. Luka Klaa­vu­nie­mi 9,3, 3. Ras­mus Kave­ri 11,6, 4. Aatu Oja­la 11,7, 5. Lau­ri Kyn­kään­nie­mi 11,8, 6. Veik­ko Kui­va­la 14,6

Tytöt 7 v., 60 m: 1. Iisa Klaa­vu­nie­mi 12,2, 2. Elli Mal­mi­huh­ta 13,1

Tytöt 7 v., Pituus: 1. Iisa Klaa­vu­nie­mi 280, 2. Elli Mal­mi­huh­ta 179, 3. Pih­la Päk­ki­lä 170

Pojat 7 v., 60 m: 1. Valo Kak­ko 13,1, 2. Väi­nö Paak­ko­la 13,6

Tytöt 7 v., Pituus: 1. Luka Klaa­vu­nie­mi 218, 2. Valo Kak­ko 184, 3. Väi­nö Paak­ko­la 150, 4. Aatu Oja­la 122

Tytöt 9 v., 60 m: 1. Sii­ri Mal­mi­huh­ta 11,2, 2. Elma Klaa­vu­nie­mi 11,3

Tytöt 9 v., Pituus: 1. Elma Klaa­vu­nie­mi 291, 2. Sii­ri Mal­mi­huh­ta 265

Pojat 9 v., 60 m: 1. Juho Kui­va­la 12,6

Pojat 9 v., Pituus: 1. Juho Kui­va­la 220

Tytöt 11 v., 100 m: 1. Mat­lee­na Mars­tio 15,9

Tytöt 11 v., Pituus: 1. Mat­lee­na Mars­tio 345

Pojat 11 v., 100 m: 1. Tane­li Paak­ko­la 15,8, 2. Mat­ti Mal­mi­huh­ta 16,9, 3. Samu Kave­ri 18,4, 4. Vili-Evert Berg 20,7

Pojat 11 v., Pituus: 1. Tane­li Paak­ko­la 349, 2. Mat­ti Mal­mi­huh­ta 341, 3. Samu Kave­ri 301, 4. Vili-Evert Berg 270

Pojat 13 v., 100 m: 1. Alt­ti Mars­tio 15,7

Pojat 13 v., Pituus : 1. Alt­ti Mars­tio 380

Tytöt 15 v., Kuu­la: 1. Saa­ga Sas­si 7,04

Nai­set, 100 m: 1. Sal­la Lapin­kan­gas 15,8, 2. Suvi Lapin­kan­gas 16,2

Nai­set, 800 m: 1. Saa­ga Sas­si 2.45, 2. Suvi Lapin­kan­gas 3.07, 3. Iisa Klaa­vu­nie­mi 3.38, 4. Elma Klaa­vu­nie­mi 4.09

Nai­set, Pituus: 1. Saa­ga Sas­si 430, 2. Sal­la Lapin­kan­gas 389, 3. Suvi Lapin­kan­gas 380

Nai­set, Kuu­la: 1. Aino Nie­me­lä 7,31, 2. Lau­ra Hek­ka­la 6,79, 3. Suvi Lapin­kan­gas 6,60, 4. Sal­la Lapin­kan­gas 6,60

Nai­set, Kei­häs (yli­mää­räi­nen laji): 1. Saa­ga Sas­si 21,89, 2. Lau­ra Hek­ka­la 18,93, 3. Aino Nie­me­lä 15,10, 4. Sari Vii­ta­la 13,51

Mie­het, 100 m: 1. Pent­ti Klaa­vu­nie­mi 14,5, 2. Urpo Hek­ka­la 15,0

Mie­het, 1500 m: 1. Roo­pe Sas­si 4.58, 2. Arto Hil­tu­la 4.59, 3. Pek­ka Kuk­ku­la 5.27, 4. Pert­ti Lapin­kan­gas 5.31, 5. Pent­ti Klaa­vu­nie­mi 6.11

Mie­het, Pituus: 1. Pent­ti Klaa­vu­nie­mi 455

Mie­het, Kuu­la: 1. Pent­ti Klaa­vu­nie­mi 9,60, 2. Jou­ni Lapin­kan­gas 8,37

Mie­het, Kei­häs: 1. Pent­ti Klaa­vu­nie­mi 42,10, 2. Mat­ti Kave­ri 39,75, 3. Juho-Mat­ti Päk­ki­lä 36,77

Mie­het, Ruot­sa­lais­vies­ti (1000 m): 1. Vil­la­housut (A. Hil­tu­la, P. Kuk­ku­la, S. Sas­si, R. Sas­si) 2.42, 2. Pert­ti ja nuo­ret (Suvi Lapin­kan­gas, U.Hekkala, Sal­la Lapin­kan­gas ja P. Lapin­kan­gas) 3.07, 3. Klaa­vu­nie­met (Mai­ja, Elma, Iisa ja Pent­ti Klaa­vu­nie­mi) 3.31