Vaa­li­tun Hir­ve­län talon taak­ka­na ilki­val­ta

HirvelŠn talo pihapiireineen on kulttuurihistoriallisesti arvokas suojelukohde. Kuvat Hirvelän perikunnan albumista.

Yli-Iin Pah­ka­kos­kel­la sijait­see kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti arvo­kas Hir­ve­län talo, joka piha­pii­rei­neen jou­tuu aika ajoin vali­tet­ta­van ilki­val­lan koh­teek­si. Vii­mek­si talon kuis­tin ikku­noi­ta ammut­tiin ilma­ki­vää­ril­lä. – Olim­me pie­nel­lä poru­kal­la sii­voa­mas­sa tätä van­haa asuin­ra­ken­nus­ta juhan­nuk­sen jäl­kei­se­nä vii­kon­lop­pu­na, jol­loin huo­ma­sim­me, että kak­si kuis­tin ikku­naa oli hajo­tet­tu illan tai yön aika­na 26–27.6. Jär­ky­tys oli suu­ri, ker­too peri­kun­nan osa­kas.   Polii­sit kävi­vät pai­kal­la…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus