Tuli­pa­lo Tannilassa

Oma­ko­ti­ta­lon ves­sa­ti­las­sa olleen läm­min­ve­si­va­raa­jan säh­kö­joh­to käry­si ja muo­dos­ti run­saas­ti savua Tan­ni­las­sa Tume­liuk­sen­tiel­lä. Per­jan­tai­aa­mui­nen palo ei ehti­nyt sytyt­tää raken­tei­ta, mut­ta sei­nä ja kat­to­pin­nat kär­si­vät noki- ja savu­va­hin­ko­ja. Pelas­tus­lai­tok­sel­ta koh­tees­sa oli pai­kal­la päi­vys­tä­vä palo­mes­ta­ri ja yksi sam­mu­tusyk­sik­kö. Pelas­tus­lai­tok­sen teh­tä­väk­si jäi tilo­jen tuu­le­tus ja tarkastaminen.