Suo­men poh­joi­sim­mat tryf­fe­lit löy­tyi­vät Yli-Iistä

Varkautelainen Kirsi Saloniemi ja Martta-lagotto löysivät yli-iiläisten Risto ja Ulla Päkkilän pihamaalta luonnontryffeleitä. Löytö on pohjoisin, joka Suomessa on toistaiseksi tehty. (Kuva: Ulla Päkkilä)Varkautelainen Kirsi Saloniemi ja Martta-lagotto löysivät yli-iiläisten Risto ja Ulla Päkkilän pihamaalta luonnontryffeleitä. Löytö on pohjoisin, joka Suomessa on toistaiseksi tehty. (Kuva: Ulla Päkkilä)

Kun var­kau­te­lai­nen tryf­fe­li­koi­ra Mart­ta las­ki kuo­non­sa vii­me lau­an­tai­na maa­han yli-iiläis­ten Ris­to ja Ulla Päk­ki­län piha­maal­la, ei men­nyt mon­taa­kaan met­riä, kun koi­ra merk­ka­si tas­sul­laan kuo­pai­se­mal­la löy­tä­neen­sä nur­men alta luon­nont­ryf­fe­lin. Sama­na päi­vä­nä tätä arvo­sien­tä löy­tyi lähi­maas­tos­ta vie­lä lisää: Oli teh­ty Suo­men poh­joi­sin tryf­fe­li­löy­tö. Tiet­tä­väs­ti aiem­pi poh­joi­sin löy­tö on teh­ty Hau­ki­pu­taal­la. Lau­an­tai­nen löy­tö tun­tuu Ulla Päk­ki­läs­tä usko­mat­to­mal­ta. Hän… 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla