Ren­nol­la mie­lel­lä taik­ka kie­li vyön alla

Helpomman vai vaikeamman mäen kautta, oli valittavissa heti reitin alussa. Moni päätti ottaa aluksi matalamman mäen ja jättää vaikeamman paluumatkalle, ettei heti tule happoa lihaksiin.Helpomman vai vaikeamman mäen kautta, oli valittavissa heti reitin alussa. Moni päätti ottaa aluksi matalamman mäen ja jättää vaikeamman paluumatkalle, ettei heti tule happoa lihaksiin.

Yli-Iin kou­lul­ta Hala­jär­vel­le suun­tau­tu­va Kal­le Jus­si­la ‑kun­to­hiih­to siva­koi­tiin lau­an­tai­na pil­vi­ses­sä sääs­sä ja hie­noi­ses­sa lumi­sa­tees­sa, joka ker­ryt­ti ladul­le ohues­ti uut­ta lun­ta. Keli pysyi tapah­tu­man ajan pak­ka­sel­la, min­kä ansios­ta suk­set kui­ten­kin luis­ti­vat liuk­kaas­ti, ja ladun yllä­pi­tä­jät sai­vat osal­lis­tu­jil­ta kii­tos­ta hyvin hoi­de­tus­ta latu-urasta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus