Pulah­dus avan­toon Yli-Iis­sä – Oulun sul­ke­ma avan­to avau­tui asu­ka­sak­tii­vi­suu­den avul­la vuo­sien tauon jäl­keen

Eero Lahtinen ja Timo Mäkelä kertovat, että avantouinti tuntuu virkistävältä. Mäkelä toivoo, että talven mittaan noin 50 eri ihmistä kävisi möljän avannossa uimassa. Alku näyttää hyvältä, sillä jo ensimmäisen viikon aikana pulahtajia on ollut noin kymmenen.

Kun­ta­lai­syh­dis­tyk­sen Timo Mäke­lä miet­ti tam­mi­kuun alku­puo­lel­la itsek­seen, oli­si­ko mah­dol­lis­ta saa­da avan­to­uin­ti­paik­ka uudes­taan avat­tua Yli-Iin möl­jäl­le. Alun­pe­rin vuon­na 2006 avat­tu avan­to sul­jet­tiin Oulu-lii­tok­sen yhtey­des­sä kuu­ti­sen vuot­ta sit­ten. Lii­kun­ta­paik­ko­jen isän­nöit­si­jä Pet­ri Yli-Pyky ker­too, että sul­ke­mi­nen tapah­tui tuol­loin tur­val­li­suus­syis­tä, eikä kau­pun­ki voi nyt­kään sitä ottaa jär­jes­tääk­seen. Kun­ta­lai­syh­dis­tys Mäke­län joh­dol­la otti asian hoi­taak­seen ja sai rei­lus­sa vii­kos­sa avan­to­uin­ti­pai­kan jär­jes­tet­tyä…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus