Mik­ko Sark­ki­nen herät­tää vete­raa­ni­ta­lon hen­kiin Yli-Iis­sä

Oululainen Mikko Sarkkinen haluaa kehittää Yli-Iin entisestä veteraanien palvelutalosta yhteisöllisen asumisen talon, josta löytyy kuusi remontoitua asuntoa sekä yhteistilat ja piha-aluetta eri ikäisten ihmisten kohtaamisille. (Kuva: Teea Tunturi)Oululainen Mikko Sarkkinen haluaa kehittää Yli-Iin entisestä veteraanien palvelutalosta yhteisöllisen asumisen talon, josta löytyy kuusi remontoitua asuntoa sekä yhteistilat ja piha-aluetta eri ikäisten ihmisten kohtaamisille. (Kuva: Teea Tunturi)

Noin vuo­den päi­vät tyh­jil­lään olleen, vete­raa­nien pal­ve­lu­ta­lo­na Yli-Iis­sä tun­ne­tun talon ton­til­la on alka­nut vii­me päi­vi­nä tapah­tua. Oulun Pate­las­sa asu­va, muun muas­sa Smart­block-työ­ti­la­rat­kai­suis­ta, elo­ku­vien eri­kois­te­hos­teis­ta, mes­suo­sas­to­jen raken­ta­mi­ses­ta tun­ne­tuil­le brän­deil­le ja yleen­sä­kin ennak­ko­luu­lot­to­mas­ta yrit­tä­jyy­des­tä tun­net­tu Mik­ko Sark­ki­nen osti rei­lu viik­ko sit­ten Yli-Iin kes­kus­tas­sa sijait­se­van talon Idea­moot­to­ri Oy:lleen ja aikoo nyt kun­nos­taa sen yhtei­söl­li­sen asu­mi­sen tar­pei­siin. – Tämä…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus