Maa­lis­maa vei vies­ti­mes­ta­ruu­den Yli-Iissä

Avausosuuden hiihtäjät eli Nasevan johtokunnasta Jouni Lapinkangas (kuvassa vasemmalla), Sekalaisten joukkueesta Arto Hökkä, Karhukoplien joukkueesta Nikolas Hökkä ja Maalismaan joukkueesta Salla Lapinkangas lähtevät viestiä viemään. (Kuva: Yli-Iin Naseva)Avausosuuden hiihtäjät eli Nasevan johtokunnasta Jouni Lapinkangas (kuvassa vasemmalla), Sekalaisten joukkueesta Arto Hökkä, Karhukoplien joukkueesta Nikolas Hökkä ja Maalismaan joukkueesta Salla Lapinkangas lähtevät viestiä viemään. (Kuva: Yli-Iin Naseva)

Yli-Iis­sä Maa­lis­maan jouk­kue joh­ti täpä­räs­ti puu­laa­kisprint­ti­vies­ti­ki­saa sen alus­ta lop­puun saak­ka. Maa­lis­sa voit­ta­neen jouk­ku­een ja toi­sek­si tul­leen ero oli vai­vai­set kuusi sekun­tia. Nase­van jär­jes­tä­mäs­sä kil­pai­lus­sa tsemp­pi-pokaa­lil­la pal­kit­tiin Kar­hu­koplan nuo­re­kas ja reip­paas­ti esiin­ty­nyt joukkue.

Tulok­set: 1) Maa­lis­maa 31.28 (Sal­la Lapin­kan­gas 4.56 + 5.03; Juha Jur­va­kai­nen 5.43 + 5.48; Suvi Lapin­kan­gas 4.58 + 5.00), 2) Seka­lai­set 31.34 (Arto Hök­kä 4.57 + 4.44; Hei­no Kais­to 6.12 + 6.11; Eetu Juo­la 4.48 + 4.42), 3) Kar­hu­kopla 36.19 (Niko­las Hök­kä 5.57 + 6.17; Joo­sua Hök­kä 6.13 + 6.27; Sebas­tian Hök­kä 5.42 + 5.43), 4) Nase­van joh­to­kun­ta 40.08 (Jou­ni Lapin­kan­gas 5.16 + 5.25; Eli­na Mäke­lä 7.19 + 7.33; Urpo Hek­ka­la 7.05 + 7.30).