Kii­tol­li­suu­den met­sä kas­vaa nuor­ten istut­ta­mis­ta tai­mis­ta Yli-Iihin – Kuusen­ker­käl­lä pää­see pian kar­tut­ta­maan kesä­tie­nes­te­jä

Tannilan Kynkäänsuolle nousee nuorten voimin Kiitollisuuden metsä, jonka vihkiäisiä vietetään 11.6. Koronan sallimissa rajoissa.Tannilan Kynkäänsuolle nousee nuorten voimin Kiitollisuuden metsä, jonka vihkiäisiä vietetään 11.6. koronan sallimissa rajoissa. (Kuva: Miia Konttinen)

Oulun 4H-yhdis­tys on muka­na val­ta­kun­nal­li­ses­sa Tai­mi­te­ko-hank­kees­sa, jon­ka tavoit­tee­na on työl­lis­tää suo­ma­lai­sia nuo­ria sekä lisä­tä Suo­men met­sien hii­li­nie­lu­ja istut­ta­mal­la tai­mia alueil­le, jot­ka eivät ole olleet enää vuo­si­kym­me­niin aktii­vi­sen met­sä- tai maa­ta­lou­den pii­ris­sä. Yli-Iin Tan­ni­las­sa Vapon Kyn­kään­suol­la nuo­ret istut­ti­vat alku­vii­kos­ta 10 000 kuusen ja män­nyn tain­ta vii­den heh­taa­rin alu­eel­le POP-pan­kin spon­so­roi­maan Kii­tol­li­suu­den met­sään. Tai­mi­te­ko-hank­kees­sa nuo­ret saa­vat työs­tään…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus