Kie­ri­kin kehit­tä­mi­nen vaa­tii laa­jaa yhteistyötä

Kierikki Ry:n puheenjohtaja Merja Paloniemi juhlii syntymäpäiviään perheen kanssa mökkeillen. Kenties juhlan kunniaksi päästään omalle mökkityömaalle fiilistelemään tulevaa. (Kuva: Paloniemen arkisto)Kierikki Ry:n puheenjohtaja Merja Paloniemi juhlii syntymäpäiviään perheen kanssa mökkeillen. Kenties juhlan kunniaksi päästään omalle mökkityömaalle fiilistelemään tulevaa.

Kie­rik­ki ry:n puheen­joh­ta­ja Mer­ja Palo­nie­mi näkee Kie­ri­kin mah­dol­li­suu­det kehit­tyä moni­puo­li­sek­si, mat­kai­li­joi­ta vetä­väk­si koko­nai­suu­dek­si. Ehto­na täl­le on kui­ten­kin se, että kaik­ki Kie­ri­kin toi­mi­jat ja lähia­lu­een yhdis­tyk­siä, yrit­tä­jiä sekä eri oppi­lai­tok­sia saa­daan mukaan laa­ja-alai­seen kehitystyöhön.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus