Hevo­sel­la Han­gos­ta Nuor­ga­miin

Isoimpia teitä vältellen ja paikallisilta neuvoja kysellen - se on Ritva Lampisen taktiikka, kun hän ratsastaa läpi Suomen. Kuvan on napannut Päivi ojala, joka saatteli Lampisen matkaan Yli-Iistä alkuviikosta.Isoimpia teitä vältellen ja paikallisilta neuvoja kysellen - se on Ritva Lampisen taktiikka, kun hän ratsastaa läpi Suomen. Kuvan on napannut Päivi ojala, joka saatteli Lampisen matkaan Yli-Iistä alkuviikosta.

Suo­men hal­ki on vuo­sien var­rel­la kul­jet­tu vaik­ka mil­lai­sel­la kul­ku­neu­vol­la. Rit­va Lam­pi­nen päät­ti kui­ten­kin teh­dä jotain, mitä kukaan toi­nen suo­ma­lai­nen ei tie­det­tä­väs­ti ole ennen teh­nyt, ja rat­sas­taa Han­gos­ta Nuor­ga­miin kah­des­sa kuu­kau­des­sa. Tiis­tai­aa­mu­na Lam­pi­nen vas­taa puhe­li­meen Oijär­vel­tä, jon­ne hän on maa­nan­tai­na rat­sas­ta­nut Yli-Iis­tä. – Lepäi­lem­me tääl­lä tänään, sil­lä seu­raa­van ker­ran hevo­set saat­ta­vat pääs­tä kun­non tal­liin hui­laa­maan vas­ta…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus