Eska­ri­kyy­ti hier­tää per­hei­den ja vir­ka­mies­ten väle­jä Yli-Iis­sä

Yli-iiläi­sen Riik­ka Lah­ti­sen per­hees­sä ole­tet­tiin syk­syl­lä esi­kou­lun alkaes­sa, että samoin kuin van­hem­man lap­sen koh­dal­la, eska­ri­lai­nen saa kyy­din koti­pi­hal­ta saak­ka esio­pe­tuk­seen. Toi­nen samas­sa tilan­tees­sa ollut van­hem­pi oli saa­nut ennen luku­kau­den alkua myön­tei­sen pää­tök­sen kul­je­tus­asias­sa. Tämä pää­tös kui­ten­kin puret­tiin yllät­täen puhe­li­mit­se juu­ri eska­rin alka­mis­päi­vän aamu­na. Perus­o­pe­tus­lais­sa sano­taan, että jos esio­pe­tus­ta saa­van oppi­laan mat­ka kotoa esio­pe­tuk­seen tai var­hais­kas­va­tus­lais­sa…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus