Toi­mit­ta­jal­ta: Pit­kä itku soijasta

Vii­me vii­kot Suo­mi on tun­tu­nut jau­ha­van vain ja ainoas­taan puo­lus­tus­voi­mien siir­ty­mi­ses­tä kah­teen lihat­to­maan ate­ri­aan vii­kos­sa. Asias­ta nous­sut haloo ei kui­ten­kaan ker­ro mis­tään muus­ta kuin sii­tä, kuin­ka poli­ti­soi­tu­nut aihe ruo­ka oikeas­ti on. Ensin paha maku tuli suu­hun Face­book-kom­men­toi­jil­la, jot­kut jopa har­kit­si­vat val­tion­pal­ve­luk­sen suo­rit­ta­mat­ta jät­tä­mis­tä kas­vis­ruo­an vuok­si. Kir­sik­ka­na kakun pääl­le itkuun soi­jas­ta liit­tyi puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Nii­nis­tö, ei tietämättömyyttään… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus