Nyt näyt­tää jo paremmalta

Kuul­kaa­pa, kun Tilas­to­kes­kuk­sel­la on meil­le hyviä uuti­sia. Kaik­kia maa­il­man vai­keuk­sia ei ole voi­tet­tu, mut­ta moni mit­ta­ri näyt­tää, että Suo­men ja sitä myö­ten monen kan­sa­lai­sen­kin talous on toi­pu­mas­sa hyvää vauh­tia koro­nan aiheut­ta­mas­ta kurimuksesta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus