Tie­to­vi­sa 9.4.2018

Kysy­myk­set 1. Mikä on Raa­ma­tun mukaan suu­rin­ta, usko, toi­vo vai rak­kaus? 2. Mikä auto­merk­ki omis­taa nykyi­sin Dat­su­nin? 3. Min­kä Suo­men maa­jouk­ku­een pää­val­men­ta­ja on ruot­sa­lai­nen Anna Sig­neul? 4. Mikä on se kova Poh­jois-Ame­ri­kas­sa ja Kii­nas­sa tavat­ta­va puu­la­ji, jota käy­tet­tiin ennen puusuk­sen reu­nas­sa kovik­kee­na kes­tä­mään kulu­tus­ta? 5. Minä vuon­na Yle lähet­ti ensim­mäi­sen ker­ran Urhei­lu­ruu­dun? a) 1958, b)… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus