Tie­to­vi­sa 4.2.2019

Kysy­myk­set 1. Kenen kir­jai­li­jan luo­ma hen­ki­lö on elo­ku­vis­ta enem­män tut­tu komi­sa­rio Pal­mu? 2. Mil­lä nimel­lä Istan­bul tun­net­tiin v. 1930 saak­ka? 3. Lon­toon katu­ku­vaan ilmaan­tui v. 1834 raken­nus nimel­tä Har­rods. Mikä se on? 4. Mis­tä hedel­mäs­tä on aiem­min käy­tet­ty nimeä kii­nan­kar­viai­nen? 5. Mon­ta­ko pro­sent­tia ker­ta­käyt­töi­sis­tä muo­vi­pul­lois­ta Suo­mes­sa saa­daan takaisn kier­toon? a) 62 %, b) 72 %,…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus