Tie­to­vi­sa 28.1.2019

Kysy­myk­set 1. Mikä oli Väi­nö Lin­nan romaa­nin Tun­te­ma­ton soti­las alku­pe­räi­nen nimi? 2. Mik­si soti­laal­li­seen käyt­töön teh­dyt sukel­lus­ve­neet ovat yleen­sä mus­tia? 3. Min­kä Suo­men kau­pun­gin nimi on monik­ko­muo­dos­sa? 4. Sudo­kua voi­si luul­la japa­ni­lai­sek­si, mut­ta min­kä maa­lai­nen on sudo­kun kehit­tä­jä? 5. Suo­men ensim­mäi­nen nyky­muo­toi­nen edus­kun­ta aloit­ti vuon­na 1907. Kuin­ka monel­la kan­san­edus­ta­jal­la v. 1907 edus­kun­nas­sa oli par­ta, viik­set…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus