Tie­to­vi­sa 28.1.2019

Kysy­myk­set
1. Mikä oli Väi­nö Lin­nan romaa­nin Tun­te­ma­ton soti­las alku­pe­räi­nen nimi?
2. Mik­si soti­laal­li­seen käyt­töön teh­dyt sukel­lus­ve­neet ovat yleen­sä mus­tia?
3. Min­kä Suo­men kau­pun­gin nimi on monik­ko­muo­dos­sa?
4. Sudo­kua voi­si luul­la japa­ni­lai­sek­si, mut­ta min­kä maa­lai­nen on sudo­kun kehit­tä­jä?
5. Suo­men ensim­mäi­nen nyky­muo­toi­nen edus­kun­ta aloit­ti vuon­na 1907. Kuin­ka monel­la kan­san­edus­ta­jal­la v. 1907 edus­kun­nas­sa oli par­ta, viik­set tai molem­mat? a) 39, b) 99, c) 139, d) 169
6. Min­kä urhei­lu­la­jin maa­il­man­mes­ta­ri on tai­tei­li­ja­na­kin tun­net­tu Tapio Rau­ta­vaa­ra?
7. Kenen Tapio Rau­ta­vaa­ran kier­tue­ka­ve­ri­na­kin tun­ne­tun tai­tei­li­jan roo­li­hah­mo on ollut nei­ti Impi Umpi­lam­pi?
8. Mit­kä ovat asu­kas­lu­vul­taan Poh­jois-Poh­jan­maan kol­me suu­rin­ta maa­lais­kun­taa?
9. Mikä 190-vuo­ti­set perin­teet omaa­va kil­pai­lu alkaa Put­neys­tä ja päät­tyy Mort­la­keen?
10. Mon­ta­ko kiloa raa­ka­öl­jyä tar­vi­taan kiloon lego­jen muo­via? a) 2 kg, b) 6 kg, c) 10 kg, d) 14 kg

Vas­tauk­set
1. Sota­ro­maa­ni
2. Suo­ja­vä­ri meren syvyk­sis­sä
3. Vir­rat
4. Sudo­kun kehit­tä­jä­nä pide­tään yhdys­val­ta­lais­ta Howart Garn­sia
5. c) 139
6. Jousiam­mun­ta, jouk­kue­kil­pai­lu vuon­na 1958
7. Esa Paka­ri­sen
8. Kem­pe­le n. 17700, Limin­ka n. 10150, Ii n. 9950
9. Oxfort-Cam­brid­ge -sou­tu­kil­pai­lu, Kevääl­lä tulee 190 v. ensim­mäi­ses­tä sou­dus­ta
10. a) 2 kg