Tie­to­vi­sa 26.11.2018

Kysy­myk­set 1. Mikä juh­la­päi­vä oli Yhdys­val­lois­sa vii­me tors­tai­na eli 22.11.? 2. Mitä tar­koit­taa Jee­suk­ses­ta­kin käy­tet­ty sana ”mes­sias”? Sanan voi maal­li­sem­mas­sa mer­ki­tyk­ses­sä yhdis­tää lah­jon­taan. 3. Mikä on Nord­Stream 2? 4. Mitä Suo­men­kin kau­pois­sa myy­tä­vää hedel­mää sano­taan enem­män muo­ton­sa kuin makun­sa puo­les­ta alli­gaat­to­rin pää­ry­näk­si? 5. Kenen elä­mä­ker­ta on Tuh­ma prin­ses­sa – sel­viy­ty­mis­ta­ri­na? a) Lai­la Kin­nusen, b) Anne… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus