Tie­to­vi­sa 18.7.

Kysy­myk­set 1.    Mikä on Suo­men saa­me­lais­ten kor­kein pää­tök­sen­te­koe­lin? 2.    Min­kä maa­lai­nen on Euroo­pan neu­vos­ton puheen­joh­ta­ja Donald Tusk? 3.    Mil­lä toi­sel­la nimel­lä tun­ne­taan puu­tiai­sai­vo­kuu­me? Nimes­sä on eräs kun­ta. 4.    Mikä lii­ken­tee­seen liit­ty­vä alkaa Fol­kes­to­nes­ta ja päät­tyy Coquel­le­siin? 5.    Mil­tä vuo­del­ta on Kes­kon tuo­te­merk­ki Pirk­ka? a) 1976, b) 1986, c) 1996, d) 2006 6.    Mikä Euroo­pan maa … 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus