Tie­to­vi­sa 18.2.2019

Kysy­myk­set 1. Monel­la­ko sadal­la suo­ma­lai­sel­la pitää olla sel­lai­nen etu­ni­mi, että se voi­daan ottaa nimi­päi­vä­ka­len­te­riin? 2. Mil­lä suo­men­kie­li­sel­lä nimel­lä tun­ne­taan Tans­kas­sa päin ole­va Öre­sund? 3. Mikä on ainoa Suo­men kun­ta, jos­sa Vih­reät on val­tuus­ton suu­rin puo­lue 4. Mikä on pilk­ku­mi? 5. Vakuu­tus­yh­tiöil­le ilmoi­te­tuis­ta lii­ken­ne­va­hin­gois­ta sat­tuu pai­koi­tusa­lueil­la a) 24 %, b) 34 %, c) 44 % ‚…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus