Tie­to­vi­sa 16.7.2018

Kysy­myk­set 1. Min­kä lääk­keen nimi on sanan­mu­kai­ses­ti suo­mek­si ”vas­taan elä­mää” 2. Mis­sä TV-sar­jas­sa rat­koo mur­hia riko­sy­li­ko­mi­sa­rio Bar­na­by? 3. Kuka on urhei­luseu­ra Hau­ki­pu­taan Hei­ton puheen­joh­ta­ja? 4. Mikä on Ruot­sin kunin­gas Kaar­len Kus­taan suku­ni­mi? 5. Mikä on Ruot­sin 4:nneksi suu­rin kau­pun­ki? a) Upp­sa­la, b) Uuma­ja, c) Falun, d) Gäv­le 6. Mikä on taran­tu­la? 7. Min­kä maa­lai­nen moottoripyörämerkki… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus