Tie­to­vi­sa 16.7.2018

Kysy­myk­set
1. Min­kä lääk­keen nimi on sanan­mu­kai­ses­ti suo­mek­si ”vas­taan elä­mää”
2. Mis­sä TV-sar­jas­sa rat­koo mur­hia riko­sy­li­ko­mi­sa­rio Bar­na­by?
3. Kuka on urhei­luseu­ra Hau­ki­pu­taan Hei­ton puheen­joh­ta­ja?
4. Mikä on Ruot­sin kunin­gas Kaar­len Kus­taan suku­ni­mi?
5. Mikä on Ruot­sin 4:nneksi suu­rin kau­pun­ki? a) Upp­sa­la, b) Uuma­ja, c) Falun, d) Gäv­le
6. Mikä on taran­tu­la?
7. Min­kä maa­lai­nen moot­to­ri­pyö­rä­merk­ki on Duca­ti?
8. Mikä on pin­ta-alal­taan suu­rin EU-maa?
9. Mikä puu­la­ji toi­mii kul­lan indi­kaat­to­ri­na Suo­mes­sa?
10. Mil­lä vuo­si­sa­dal­la otet­tiin Suo­mes­sa käyt­töön koi­ra­ve­ro? a) 1600-luvul­la, b) 1700-luvul­la, c) 1800-luvul­la, d) 1900-luvul­la

Vas­tauk­set
1. Anti­bioot­ti
2. Mid­so­me­rin mur­hat
3. Juk­ka Ukko­la
4. Ber­na­dot­te
5. a) Upp­sa­la
6. Hämä­häk­ki­la­ji
7. Ita­lia­lai­nen
8. Rans­ka
9. Kata­ja
10. c) 1800-luvul­la