Tie­to­vi­sa 13.8.2019

Kysy­myk­set:  1. Pala­vaa vet­tä ‑nimi­nen bii­si oli 14 viik­koa radioi­den soit­to­lis­to­jen ykkö­se­nä. Kuka sen lau­laa? 2. Min­kä elo­ku­va­sar­jan nimik­ko­roo­lis­ta Joel Rin­ne muis­te­taan eri­tyi­ses­ti? 3. Mikä on toi­sek­si nopein kil­pauin­ti­tyy­li vapaa­uin­nin jäl­keen? 4. Mis­tä Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nas­sa toi­mii Suo­men Sie­men­pe­ru­na oy ‑nimi­nen yri­tys? 5. Mikä on tam­bu­ra? a) asus­te, b) etei­nen, c) astia, d) soi­tin 6. Maa­il­man laa­jin sisä­maa­val­tio vaih­toi hil­jak­koin pää­kau­pun­kin­sa nimen Nur Sul­ta­nik­si. Mikä val­tio ja mikä oli enti­nen pää­kau­pun­ki? 7. Mis­sä kau­pun­gis­sa Brys­se­lin ohel­la kokoon­tuu euro­par­la­ment­ti vii­koit­tain? 8. Min­kä Poh­jois­maan nuo­ret juo­vat alko­ho­lia a) eni­ten? b) vähi­ten? 9. Mitä tar­koit­taa skot­ti­lais­ten nimien alus­sa Mc? 10. Mikä oli ylei­sin teloi­tus­vä­li­ne Suo­mes­sa 1600–1700-luvuilla? a) kir­ves, b) miek­ka, c) tei­li­pyö­rä, d) hirttoköysi.

Vas­tauk­set 1. Lau­ri Täh­kä 2. Komi­saa­rio Pal­mu 3. Per­ho­suin­ti 4. Tyr­nä­väl­lä 5. soi­tin 6. Kazaks­tan, Asta­na 7. Strass­bour­gis­sa 8. a) Tans­kan, b) Islan­nin 9. Poi­ka 10. piilukirves