Tie­to­vi­sa 10.6.2019

Kysy­myk­set 1. Ket­kä Ant­ti Rin­teen hal­li­tuk­sen minis­te­rit ovat Oulun vaa­li­pii­ris­tä? 2. Min­kä alan yhtiö on Tam­ro? 3. Mitä vihan­nes­ta käy­te­tään ylei­sim­min kreik­ka­lai­ses­sa salaat­ti­ruo­as­sa tsat­si­kis­sa? 4. Mis­sä kau­pun­gis­sa pitää sata­ma­paik­kaa kesäi­sin lii­ken­nöi­vä mat­kus­ta­ja­lai­va Tar­jan­ne? 5. Min­kä val­tion pre­si­dent­ti on Mah­moud Abbas? a) Jor­da­nian, b) Sau­di-Ara­bian, c) Israe­lin, d) Pales­tii­nan 6. Mil­lä sanal­la jat­kuu lause: Et voi… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus