Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 9.7.2023

Kysy­myk­set

1. Kuka Kale­va­lan hen­ki­lö sai teh­tä­väk­si hiih­tää kiin­ni hii­den hir­ven ja ampua Tuo­ne­lan joutsenen?

2. Mikä Suo­men kau­pun­ki on Poh­jois­mai­den­kin kau­pun­geis­ta kauim­pa­na merestä?

3. Mit­kä kun­nat yhdis­tyi­vät v. 2009 Sii­ka­lat­van kunnaksi?

4. Ket­kä suo­ma­lai­set mie­het ovat heit­tä­neet nyky­kei­hääl­lä yli 90 m?

5. Kuka kei­sa­ri ava­si Suo­men suu­ri­ruh­ti­nas­kun­nan ensim­mäi­set val­tio­päi­vät v. 1863? a) Alek­san­te­ri I, b) Alek­san­te­ri II, c) Alek­san­te­ri III, d) Niko­lai I

6. Mikä on TV-sar­jois­ta tutun ruot­sa­lais­po­lii­si Bec­kin etunimi?

7. Kenen perus­suo­ma­lai­sen nais­kan­san­edus­ta­jan isä on enti­nen SMP:n kan­san­edus­ta­ja Arvo Sainio?

8. Kenen muusik­ko­na­kin tun­ne­tun hen­ki­lön maa­laa­mia tau­lu­ja ovat Mou­hi­jär­ven umpi­tol­lo ja Kär­sä­mäen käsilläseisoja?

9. Mis­sä maan­osas­sa on Tuli­maan saaristo?

10. Mikä majak­ka­saa­ri on Suo­men ete­läi­sin maa-alue? a) Utö, b) Rus­sa­rö, c) Jus­sa­rö, d) Bogskär

 

Vas­tauk­set

1. Lem­min­käi­nen

2. Liek­sa

3. Kes­ti­lä, Piip­po­la, Pulk­ki­la, Rantsila

4. Aki Par­viai­nen, Tero Pit­kä­mä­ki, Sep­po Räty

5. b) Alek­san­te­ri II

6. Mar­tin

7. Rit­va ”Kike” Elomaa

8. Mart­ti ”Huu­haa” Innasen

9) Ete­lä-Ame­ri­kas­sa

10. d) Bogskär