Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 31.7.2022

Kysy­myk­set

1. Kuka val­ta­kun­nal­li­ses­ti erit­täin tun­net­tu nai­nen hau­dat­tiin Iin Kruu­nun­saa­reen mar­ras­kuus­sa 1947?

2. Min­kä kaup­pa­ket­jun leh­ti oli Mag­neet­ti, joka sai mm. Skep­sik­sen Huuhaa-palkinnon?

3. Min­kä hie­man eri­koi­sen lajin SM-kiso­ja on jär­jes­tet­ty Utajärvellä?

4. Mis­tä Euroo­pan maas­ta on sar­ja­ku­va­leh­ti Tex Willer?

5. Suo­men ensim­mäi­nen kul­ta­le­vy-LP myön­net­tiin v. 1970. Lau­loi­ko sen a) Dan­ny, b) Kat­ri Hele­na, c) Kir­ka, d) Tapa­ni Kansa

6. Mil­lä paik­ka­kun­nal­la on Tah­ko­vuo­ren laskettelukeskus?

7. Ket­kä kak­si pre­si­dent­tiä Sau­li Nii­nis­tön ohel­la ovat läh­töi­sin Kokoomuksesta?

8. Mil­lä tutum­mal­la nimel­lä tun­ne­taan Lau­ri Harjola?

9. Kenet kevät tuo ran­noil­le lau­lun mukaan?

10. Mis­sä kau­pun­gis­sa on orto­dok­si­museo? a) Imat­ra, b) Joen­suu, c) Kuo­pio, d) Lappeenranta

 

Vas­tauk­set

1. Lot­ta­joh­ta­ja Fan­ni Luukkonen

2. Kärk­käi­sen

3. Pie­run

4. Ita­lias­ta

5. d) Tapa­ni Kansa

6. Nil­siäs­sä (kuu­luu nyk. Kuopioon)

7. P.E. Svin­huf­vud ja J.K. Paasikivi

8. Ren­ny Harlin

9. Hamp­pa­rin

10. c) Kuopio

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.