Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 2.1.2021

Kysy­myk­set

 1. Kenen maam­me pre­si­den­tin puo­li­so oli Kaisa?
 2. Mil­lä nimel­lä tun­ne­taan kokoon­pa­no Simo Fran­gen, Pasi Hei­ku­ra, Jyr­ki Liikka?
 3. Suo­mi on voit­ta­nut mies­ten jää­kie­kon MM:n kol­me ker­taa. Ket­kä ovat olleet jouk­kuei­den kapteenit?
 4. Min­kä tit­te­lin Suo­men Luon­to ‑leh­ti myön­si hil­jak­koin kertakäyttögrillille?
 5. Mis­sä maas­sa on kehi­tet­ty tie­to­ko­nei­den käyt­tö­jär­jes­tel­mä Puna­täh­ti? a) Neu­vos­to­liit­to, b) Kuu­ba, c) Kii­na, d) Pohjois-Korea
 6. Min­kä alan mies on Jaa­ko Pes­si­nen, jos­ta teh­tyä kir­jaa on myy­ty yli 10000 kpl?
 7. Kuka naa­pu­rin­her­ra nimel­tä Daniel Westling?
 8. Min­kä nimi­nen yhtiö yllä­pi­tää suu­rin­ta osaa Suo­men säh­kön­siir­ron kantaverkosta?
 9. Mikä on nimel­tään kirk­ko­vuo­den vii­mei­nen sunnuntai?
 10. Mitä on säte­ri? a) aal­to­pah­via, b) kas­vi­ras­vaa, c) kui­va­re­hua, d) teko­silk­kiä

Vas­tauk­set

 1. Kyös­ti Kallion
 2. Ali­val­tio­sih­tee­ri
 3. Timo Juti­la, Mik­ko Koi­vu, Mar­ko Anttila
 4. Vuo­den 2020 turhake
 5. d) Poh­jois-Korea
 6. Met­su­ri
 7. Ruot­sin prin­ses­sa Vic­to­rian puoliso
 8. Fingrid
 9. Tuo­mio­sun­nun­tai
 10. d) teko­silk­kiä