Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 29.1.2023

Kysy­myk­set

1. Mil­lä nimel­lä tun­ne­taan nyky­ään Perus­suo­ma­lai­sis­ta eron­nut puo­lue Sini­nen tulevaisuus?

2. Kenen oulu­lai­sen poi­ka kävi lau­lun mukaan kosi­mas­sa Iitin Tiltua?

3. Mitä on tinnitus?

4. Mikä on Kaitseliit?

5. Kuka on ensim­mäi­nen suo­ma­lai­nen levyt­tä­nyt roma­ni­lau­la­ja? a) Tais­to Ahlgren, b) Mar­kus Allan, c) Anne­li Sari, d) Tais­to Tammi

6. Min­kä kokois­ta saa­pas­ta mie­het heit­tä­vät saappaanheittokilpailussa?

7. Elo­ku­va­täh­ti James Dean kuo­li 30.9. 1955. Kuka poh­jois­suo­ma­lai­nen kir­jai­li­ja kuo­li sama­na päivänä?

8. Mikä tai mitä on perspiraatio?

9. Min­kä maan pää­kau­pun­ki ei ole eri­tyi­sen lempeä?

10. Arvat­ta­vaa: Mikä on James Bon­din isän nimi? a) Andrew, b) Char­les, c) Hen­ry, d) William

Vas­tauk­set

1. Kor­jaus­lii­ke

2. Pas­to­rin poi­ka Oulusta

3. Kor­vien soi­mi­nen ilman ulkois­ta ärsykettä

4. Viro­lai­nen vapaa­eh­toi­nen maan­puo­lus­tus­jär­jes­tö ”suo­je­lus­kun­ta”

5. d) Tais­to Tam­mi 1962

6. N:o 43

7. Pent­ti Haanpää

8. Hikoi­lu

9. Tur­kin (Anka­ra)

10. a) Andrew

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.