Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 24.9.2023

Kysy­myk­set

 1. Mikä Tii­be­tis­sä ele­le­vä eläin on vaki­tui­ses­ti kor­keim­mal­la meren­pin­nas­ta elä­vä eläin?
 2. Min­kä Englan­nin kau­pun­gin läpi vir­taa Mer­sey-joki, jon­ka mukaan on nimet­ty 1960-luvul­la syn­ty­nyt pop-musiikkisuuntauskin
 3. Huip­pu­vuo­ril­la on mer­kit­tä­vää kai­vos­toi­min­taa. Mikä on tär­kein lou­hit­ta­va tuote?
 4. Kuka on a) sävel­ta­nyt Maam­me-lau­lun, b) sanoit­ta­nut sen
 5. Kuka on Pet­te­ri Orpon hal­li­tuk­sen kauim­min minis­te­ri­nä toi­mi­nut hen­ki­lö? a) Anna-Maja Hen­riks­son, b) Kai Myk­kä­nen, b) Pet­te­ri Orpo, c) San­ni Grahn-Lasonen
 6. Mis­sä Suo­men kau­pun­gis­sa on Muumimaailma?
 7. Mitä tal­vi­sia lii­kun­ta­vä­li­nei­tä oste­taan Suo­mes­sa kol­man­nes koko maa­il­man myyntimäärästä?
 8. Mon­ta­ko koh­det­ta on perin­tei­ses­sä lau­an­tain vakioveikkauksessa?
 9. Mikä nes­te erot­tuu mai­dos­ta juustonvalmistuksessa?
 10. Kenes­tä ker­too Han­nu Mäke­län pal­kit­tu romaa­ni Mes­ta­ri? a) Jus­si Hal­la-ahos­ta, b) Tee­mu Selän­tees­tä, c) Eino Lei­nos­ta, d) Iivo Niskasesta

 

Vas­tauk­set

 1. Jak­ki­här­kä
 2. Liver­poo­lin
 3. Kivi­hii­li
 4. a) Fredrik Pacius, b) J.L. Runeberg
 5. a) Anna-Maja Henriksson
 6. Naan­ta­lis­sa
 7. Pot­ku­kelk­ko­ja
 8. Kol­me­tois­ta
 9. Hera
 10. c) Eino Leinosta