Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 24.5.2020

Kysy­myk­set
1. Mikä on Uuden­maan jäl­keen asu­kas­mää­räl­tään Suo­men toi­sek­si suu­rin maa­kun­ta?
2. Nimeä Suo­men kol­me pit­kä­ai­kai­sin­ta nais­mi­nis­te­riä.
3. Min­kä tun­ne­tun sar­ja­ku­van luo­jia oli­vat Rene Goscin­ny ja Albert Uderzo?
4. Min­kä lajin maa­il­man­mes­ta­ri on ollut Tuu­li Matin­sa­lo?
5. Minä vuon­na tuli mark­ki­noil­le maa­il­man ensim­mäi­nen video­pe­li? a) 1963, b) 1967, c) 1971, d) 1975
6. Mikä vaa­te­kap­pa­le on man­til­la?
7. Mil­lä kan­san­omai­sel­la nimel­lä tun­ne­taan pika­ki­vää­ri DP-27
8. Mikä on TV-sar­ja Mur­doc­hin nimi­hen­ki­lön etu­ni­mi?
9. Min­kä auton­val­mis­ta­jan mal­le­ja on Beet­le?
10. Min­kä Suo­men kau­pun­gin Kaar­le IX perus­ti 8.4. 1605? a) Kok­ko­la, b) Kuo­pio, c) Oulu, d) Tam­pe­re

Vas­tauk­set
1. Pir­kan­maa
2. Sini­ka Mön­kä­re, Pau­la Risik­ko, Tar­ja Halo­nen
3. Aste­rixin
4. Aero­bicin
5. c) 1971 ( Com­pu­ter Space)
6. Hui­vi
7. Emma
8. Wil­liam
9. Volkswa­ge­nin
10. c) Oulu