Vesi kor­keal­la, mut­ta ei ennätyslukemissa

Korkeimmillaan vesi nousi sillan takana näkyvän pysäköintipaikan kohdalla asvaltin reunaan saakka, mutta tielle asti se ei yltänyt muuallakaan järven ympärillä joitakin pihateitä lukuun ottamatta.Korkeimmillaan vesi nousi sillan takana näkyvän pysäköintipaikan kohdalla asvaltin reunaan saakka, mutta tielle asti se ei yltänyt muuallakaan järven ympärillä joitakin pihateitä lukuun ottamatta.

Vaik­ka Oijär­ven veden­kor­keus ei ennus­tet­tui­hin ennä­tys­lu­ke­miin yltä­nyt­kään, oli­vat vene­sa­ta­man alue sekä jär­ven ympä­ris­tö ala­vim­mil­ta osil­taan laa­jal­ti veden val­las­sa lop­pu­vii­kol­la. Kor­keim­mil­laan vesi kävi vii­kon­lo­pun aika­na, jol­loin se ylsi jär­vi­sil­lan vie­rei­sel­lä pysä­köin­ti­le­vik­keel­lä aivan asval­tin reu­naan. Myös läheis­ten vapaa-ajan asun­to­jen ympä­ril­lä sijait­se­via ulko­ra­ken­nuk­sia oli veden kes­kel­lä lukui­sia, vaik­ka itse asuin­kiin­teis­töt eivät aivan vaa­ras­sa olleet­kaan. Vesi­ta­lous­asian­tun­ti­ja Riku Eske­li­nen Pohjois-Pohjanmaan… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus