Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 23.7.2023

Kysy­myk­set

 1. Kenes­tä urheilija/tanssipaikkayrittäjästä ker­too kir­ja Piik­ka­rei­ta ja tanssikenkiä?
 2. Mikä on Itä­me­ren suu­rin saari?
 3. Mikä tan­go yhdis­tää Elvi Pres­ley­tä ja Eino Gröniä?
 4. Min­kä maan urhei­li­joi­den verk­ka­reis­sa lukee Hellas?
 5. Kuka on ohjan­nut suu­rim­man osan Pek­ka ja Pät­kä ‑elo­ku­vis­ta? a) Han­nu Lemi­nen, b) Armand Lohi­kos­ki, c) Aar­ne Tar­kas, d) Valen­tin Vaala
 6. Mil­lä toi­sel­la nimel­lä tun­ne­taan spitaalitauti?
 7. Min­kä nimi­nen paris­kun­ta on suun­ni­tel­lut tasa­val­lan pre­si­den­tin asun­non Mäntyniemen?
 8. Mis­sä maan­osas­sa voi tava­ta vil­li­nä lau­lus­ta­kin tutun kuningaskobran?
 9. Mis­tä Suo­men­kin koh­ta­loon vai­kut­ta­nees­ta rau­han­teos­ta tulee tämä vuot­ta kulu­neek­si 700 vuotta?
 10. Min­kä maa­lai­nen tai­de­maa­la­ri on Edward Munch? a) ruot­sa­lai­nen, b) sak­sa­lai­nen, c) tans­ka­lai­nen, d) norjalainen

 

Vas­tauk­set

 1. Mart­ti Vainiosta
 2. Got­lan­ti
 3. Elvis: The Walls Have Ears, Grön suo­mek­si Sei­nil­lä on korvat
 4. Krei­kan
 5. b) Armand Lohikoski
 6. Lepra
 7. Pie­ti­lä Rai­li ja Reima
 8. (kaakkois)-Aasiassa
 9. Päh­ki­nä­saa­ren rau­ha 1323
 10. d) nor­ja­lai­nen