Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 14.5.2023

Kysy­myk­set

 1. Mihin maam­me his­to­rian tapah­tu­maan liit­tyy tam­ma Hilppa?
 2. Mon­ta­ko MM- tai olym­pia­mi­ta­lia hil­jak­koin edes­men­nyt Sii­ri Ran­ta­nen saa­vut­ti? a) 4, b) 6, c) 8, d) 10
 3. Suo­men­kie­li­ses­sä alma­na­kas­sa on nel­jä mie­hen ja kak­si nai­sen nimeä, jot­ka ovat käs­ky­jä. Mit­kä muistat?
 4. Mis­sä poh­jois­poh­ja­lai­ses­sa kun­nas­sa toi­mi aikan­sa Lam­pin­saa­ren kaivos?
 5. Mitä pel­kää ihmi­nen, jol­la on avia­fo­bia? a) avio­liit­toa, b) alue­hal­lin­to­vi­ras­toa, c) len­tä­mis­tä, d) linnunmunia
 6. Vuo­den 1956 lisäk­si v. 1931 pre­si­den­tin­vaa­li päät­tyi 151–149. Ket­kä oli­vat vastakkain?
 7. Mitä mei­kä­läis­tä lukua tar­koit­taa roo­ma­lai­nen luku MMXXIII?
 8. Kenen tun­ne­tun fik­tio­hah­mon naa­pu­ri on Tep­po Tulp­pu, joka tun­ne­taan muil­la­kin nimillä?
 9. Mikä on kaftaani?
 10. Minä vuon­na äitien­päi­väs­tä tuli viral­li­nen lipu­tus­päi­vä? a) 1927, b) 1937, c) 1947, d) 1957

 

Vas­tauk­set

 1. Niva­lan Koni­ka­pi­na v. 1932
 2. c) 8
 3. Arvo, Toi­mi, Toi­vo, Usko, Anna, Emmi
 4. Vihan­nis­sa (kuu­luu nyky­ään Raaheen)
 5. c) len­tä­mis­tä
 6. P.E. Svin­huf­vud ja K.J. Ståhlberg
 7. 2023
 8. Aku Ankan
 9. Papin vir­ka­pu­ku
 10. c) 1947