Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 14.2.2021

Kysy­myk­set

 1. Ketä hyvin tun­net­tua hen­ki­löä on vii­me aikoi­na kut­sut­tu Kalsarimyrkyttäjäksi?
 2. Mikä jär­vi lau­lun mukaan “niin syvä on kuin pitkäkin”?
 3. Mil­lä kah­del­la aurin­ko­kun­tam­me pla­nee­tal­la ei ole lain­kaan kuita?
 4. Mikä on pie­nin Suo­mes­sa elä­vis­tä varislinnuista?
 5. Kenen suo­ma­lai­sen sota­kir­jai­li­jan (teok­sia mm. Hope­aa rajan takaa) oikea nimi on Urpo Lem­piäi­nen? a) Uula Aapa, b) Esa Ant­ta­la, c) Rei­no Leh­väs­lai­ho, d) Onni Palaste
 6. Mikä on Komi­sa­rio Pal­mu ‑elo­ku­vis­ta tutun etsi­vä Kokin etunimi?
 7. Entä mikä on kyse­lyis­tä tun­ne­tun her­ra Gal­lu­pin etunimi?
 8. Mil­lä Nato-maal­la ei ole omaa armeijaa?
 9. Kuka maam­me pre­si­den­teis­tä on luon­neh­ti­nut mei­tä näin: “Kyl­lä tämä kan­sa on aivan saa­ta­nan tyhmää”.
 10. Mikä oulu­lai­nen seu­ra pela­si ensim­mäi­se­nä jal­ka­pal­loa kor­keim­mal­la sar­ja­ta­sol­la? a) OPS, b) OLS, c) OTP, d) FC Oulu

Vas­tauk­set

 1. Vla­di­mir Putinia
 2. Ina­rin­jär­vi
 3. Mer­ku­riuk­sel­la ja Venuksella
 4. Kuuk­ke­li
 5. b) Esa Anttala
 6. Väi­nö
 7. Geor­ge
 8. Islan­nil­la
 9. J.K. Paa­si­ki­vi
 10. c) OTP