Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 12.9.2021

Kysy­myk­set

 1. Kuka on Oulun kaupunginjohtaja?
 2. Kuka oli Esko Ahon hal­li­tuk­sen valtionvarainministeri?
 3. Mitä tut­kii grafologi?
 4. Mikä on haarikka?
 5. Min­kä kau­pun­gin läpi vir­taa Dau­ga­va-joki? a) Rii­ka, b Vil­na, c) Minsk, d) Kiova
 6. Min­kä asian muo­to­ja ovat mm. astan­ga, hat­ha ja kundaliini?
 7. Mikä on Poh­jois-Poh­jan­maan a) poh­joi­sin kun­ta, b) ete­läi­sin kunta?
 8. Mikä on Suo­men tär­kein vientimaa?
 9. Mitä väes­rö­ryh­mää tut­kii geriatria?
 10. Mil­lä vuo­si­kym­me­nel­lä pajat­sot otet­tiin käyt­töön Suo­mes­sa? a) 1920-luvul­la, b) 1930-luvul­la, c) 1940-luvul­la, d) 1950-luvulla

Vas­tauk­set

 1. Päi­vi Laajala
 2. Iiro Vii­na­nen
 3. Käsia­lo­ja
 4. Kak­si­haa­rai­nen juoma-astia
 5. a) Rii­ka
 6. Joo­gan
 7. a) Kuusa­mo, b) Pyhäjärvi
 8. Sak­sa
 9. Van­huk­sia
 10. b) 1930-luvul­la