Van­han kuvan ker­to­maa ‑arvon­ta

Ran­ta­poh­jan joka­vuo­ti­nen Van­han kuvan ker­to­maa ‑arvon­ta on suo­ri­tet­tu vuon­na 2022 jul­kais­tu­jen kuvien lähet­tä­jien kes­ken. Sadan euron arvoi­sen lah­ja­kor­tin voit­ti Mart­ti Dahl Iis­tä. Hänen lähet­tä­mäs­sään ja vii­me loka­kuus­sa Ran­ta­poh­jas­sa jul­kais­tus­sa kuvas­sa esiin­tyi jouk­ko nuo­rem­paa ja van­hem­paa väkeä Iijoel­la uitos­sa. Kuva on näh­tä­väs­ti vuo­del­ta 1956.

Pal­kin­to on toi­mi­tet­tu voittajalle.

Ran­ta­poh­jan Van­han kuvan ker­to­maa ‑osios­sa jul­kais­taan 50 vuot­ta tai sitä van­hem­pia luki­joi­den kuvia Ran­ta­poh­jan alueelta.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.