Tors­tain 12.11. Ran­ta­poh­ja vapaas­ti luet­ta­vis­sa myös säh­köi­se­nä versiona

Ran­ta­poh­jan 12.11. nume­ron näköis­ver­sio on kaik­kien luet­ta­vis­sa. Se löy­tyy leh­den verk­ko­si­vun etusi­vul­ta osios­ta Avoi­met näköislehdet.

Myös tors­tai­na Hau­ki­pu­taal­la ilmes­ty­nyt Hau­ki­pu­das Yrit­tää ‑leh­ti on luet­ta­vis­sa säh­köi­ses­sä muo­dos­sa Ran­ta­poh­jan verk­ko­si­vul­la. Se löy­tyy osios­ta Erikoislehdet.