Teks­ta­rit

Tosi suu­ri kult­tuu­ri­te­ko Sisul­la ja Sydä­mel­lä -kir­jan teki­jöil­tä, kun ovat ylös­kir­jan­neet kylä­his­to­ri­aa ja tapah­tu­mia moni­puo­li­ses­ti. Mie­len­kiin­tois­ta luet­ta­vaa riit­tää pit­käk­si aikaa. Läm­min kii­tos teki­jöil­le.

Joki­ky­län uusa­su­kas

On käy­ty kes­kus­te­lua Meri­hel­men ja sen ympä­ris­tön kohen­ta­mi­ses­ta. Oli­si jo kyl­lä omis­ta­jan aika puut­tua ennen kuin kun­to ympä­ris­töi­neen romah­taa.

Jos­kus ohi kul­ke­va asia­kas

Tuhan­net kii­tok­set Kat­jal­le kave­rei­neen, kun jak­soi lei­poa tuhat pit­saa ja hymy oli vie­lä kai­kil­la kas­voil­la, kun oli vii­mei­set kym­me­nen pit­sa­no­dot­ta­jaa jonos­sa.

Hyvää oli

Seit­se­mäs­tä ihi aja­nees­ta autoi­li­jas­ta kak­si vai­vau­tui hil­jen­tä­mään vauh­tia los­kai­sel­la ja märäl­lä tiel­lä jalankl­ki­jan koh­dal­la, jot­tei tämä sai­si kuraa pääl­len­sä.

Kii­tos heil­le